VIG: БУЛСТРАД ЖИВОТ VIG Services Bulgaria DV Asset management DV Invest ПОК Доверие
Начало | АКТУАЛНО | Новини | ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП"
CALL CENTER
0800 11 111

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП"


Управителният съвет на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”, със седалище и адрес на управление гр. София, пл. “Позитано” № 5, вписано в Търговския регистър под ЕИК: 000694286, на основание чл. 223 от Търговския закон, във връзка с чл. 14, ал. 3 и ал.5 от Устава на дружеството, свиква ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на акционерите на 30 ноември 2017г., от 11.00 часа, в сградата на дружеството – гр. София, пл. “Позитано” № 5

Приложения:

  1. Покана за свикване на ОС на акционерите;
  2. Протокол на УС;
  3. Пълномощно образец;
  4. Одобрение одитори;
  5. Декларация чл.116а;
  6. Доклад Одитен комитет;
  7. Информация чл.224 от ТЗ;
  8. Одобрение КФН независим член на НС;
  9. Свидетелство за съдимост Гочев;
WSVV LOGO
VIG
ЗА КОНТАКТ ФОРУМ ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ