VIG: БУЛСТРАД ЖИВОТ VIG Services Bulgaria DV Asset management DV Invest ПОК Доверие
Начало | АКТУАЛНО | Новини | ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”
CALL CENTER
0800 11 111

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”


Управителният съвет на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”, със седалище и адрес на управление гр. София, пл. “Позитано” № 5, вписано в Търговския регистър под ЕИК: 000694286, на основание чл. 223 от Търговския закон, във връзка с чл. 14, ал. 4  от Устава на дружеството, свиква РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на акционерите на  11 май 2017г., от 11.00 часа, в сградата на дружеството – гр. София, пл. “Позитано” № 5.

Приложения:

 1. Покана за свикване на ОС на акционерите;
 2. Протокол на УС;
 3. Пълномощно образец;
 4. Предложение за разпределение на фин резултат;
 5. Отчет ДВИ;
 6. Доклад Вътрешен контрол;
 7. Доклад одитен комитет;
 8. Доклад за политика за възнагражденията;
 9. Годишен отчет по програма за дейността;
 10. Годишен отчет за изпълнението на действащи Правила и Политики;
 11. Правилник одитен комитет;
 12. Мотивиран доклад на УС по чл.114 ЗППЦК по т.12;
 13. Мотивиран доклад на УС по чл.114 ЗППЦК по т.11;
 14. Консолидиран ГФО-1;
 15. Консолидиран ГФО-2;
 16. Консолидиран ГФО-3;
 17. Консолидиран ГФО-4;
 18. Консолидиран ГФО-5;
 19. Консолидиран ГФО-6;
 20. Индивидуален ГФО-1;
 21. Индивидуален ГФО-2;
 22. Индивидуален ГФО-3;
 23. Индивидуален ГФО-4;
 24. Индивидуален ГФО-5;
 25. Индивидуален ГФО-6;
 26. Индивидуален ГФО-7;
 27. Доклад на службата по Съответствие;
 28. Диплома-нов член на ОК;
 29. Декларация по чл.107 ЗНФО;
 30. Декларация нов независим член на ОК;
 31. CV нов член на ОК;
WSVV LOGO
VIG
ЗА КОНТАКТ ФОРУМ ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ