VIG: БУЛСТРАД ЖИВОТ VIG Services Bulgaria DV Asset management DV Invest ПОК Доверие
CALL CENTER
0800 11 111

Гражданска отговорност към трети лица

Гражданска отговорност към трети лица

Тази застраховка покрива Вашата гражданска отговорност, а така също и гражданската отговорност на Вашите служители за причинени имуществени и неимуществени вреди на трети лица, произтичащи от действия или бездействия, свързани с дейността на фирмата.

Застраховката покрива нанесените вреди на трети лица, изразяващи се в:

БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРАНС ГРУП заплаща и присъдените от съда разноски по водените дела.


WSVV LOGO
VIG
ЗА КОНТАКТ ФОРУМ ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ