VIG: БУЛСТРАД ЖИВОТ VIG Services Bulgaria DV Asset management DV Invest ПОК Доверие
CALL CENTER
0800 11 111

"Гражданска Отговорност" на автомобилистите

БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП покрива гражданската отговорност на собствениците и водачите на МПС за причинени от тях със застрахованото МПС телесни увреждания и/или смърт и/или материални щети на трети лица, за които те носят  отговорност съгласно действащото законодателство.

Taрифа от 19.11.2018 г. за леки автомобили  и  ППС различни от леки

1. Всички леки автомобили и ППС, различни от леки, са разпределени по региони по регистрационни номера, както следва:

Регион I - C, CA, CB
Регион II - B, PB
Регион III - BT, EB, EH, H, OB, PA, PK,CH, T, TX, E
Регион IV - А, К, СМ,СТ,У, Х, РР, СО
Регион V - ВР, ВН, КН, М, Р, СС

2. Леки автомобили, регистрирани в категория N1 съгласно точка (J) - категория на превозното средство от свидетелството за регистрация част I или част II, се тарифират съгласно тарифата за леки автомобили по обем на двигателя.
3. Отстъпка в размер на 20% за всички леки автомобили, попадащи в V-ти регион,  при условие, че клиентите имат валидна застраховка "Каско" или "Домашно имущество", сключени в компанията.

Тарифата включва в цената си сертификат "Зелена карта" с териториален обхват всички страни-членки на Международното споразумение "Зелена карта". Срокът на валидност на сертификат "Зелена карта" съвпада със срока на валидност на полицата "Гражданска отговорност" на автомобилистите.

Лимит на отговорност

1. за неимуществени и имуществени вреди  вследствие на телесно увреждане или смърт – 10 420 000 лв. за всяко събитие, независимо от броя на пострадалите лица;

2. за вреди на имущество (вещи) - 2 100 000 лв. за всяко събитие, независимо от броя на увредените лица.        


Срок на застраховката 

- 1 /една/ година

НОВО:
КОМПЛЕКСЕН „АСИСТЪНС” за клиентите на Булстрад по застраховка „Гражданска отговорност“ срещу заплащане на допълнителна премия!

Предимства:


Ръководство за работа с портал

Съобщения от ЕИСОУКР

Справки при работа в портал

Администрация на персонал


За контакти >>


 

 

 
WSVV LOGO
VIG
ЗА КОНТАКТ ФОРУМ ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ