VIG: БУЛСТРАД ЖИВОТ VIG Services Bulgaria DV Asset management DV Invest ПОК Доверие
CALL CENTER
0800 11 111

Медицинскa застраховка на чужденците, които пребивават краткосрочно или продължително в Р. България или преминават транзитно през страната

Медицинскa застраховка на чужденците, които пребивават краткосрочно или продължително в Р. България или преминават транзитно през страната

Застраховката се сключва съгласно Наредбата за общите условия, минималната застрахователна сума, минималната застрахователна премия и реда за сключване на задължителната медицинска застраховка на чужденците, които пребивават краткосрочно в Република България или преминават транзитно през страната, наричана по-долу в текста Наредбата. /обн. в ДВ, бр. 41 от 13.05.2005 г.; изм. и доп., обн. в ДВ бр. 57 от 13.07.2007 г.; изм., обн. в ДВ бр. 51 от 05.07.2011 г./.

ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” ще обезщети застрахованото лице за действително извършените медицински разходи за неотложна и спешна медицинска помощ при внезапно, неочаквано, непредвидимо неразположение, болест или злополука, възникнали  в срока на действието на застрахователния договор. За разходи за лечение и болничен престой се считат разходите за медицинска помощ при спешни състояния, разходите, направени за извънболнична и болнична медицинска помощ и разходите за дентална помощ по условията на Наредбата.

WSVV LOGO
VIG
ЗА КОНТАКТ ФОРУМ ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ