VIG: БУЛСТРАД ЖИВОТ VIG Services Bulgaria DV Asset management DV Invest ПОК Доверие
CALL CENTER
0800 11 111

Отговорност на изделието

Отговорност на изделието

БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРАНС ГРУП покрива разходите на производителя или търговеца за нанесени вреди на потребителите, причинени от произведени или продадени продукти.

Тази застраховка не може да осигури качеството на Вашата продукция, но Ви обезщетява за разходите, произтичащи от вредите, причинени на потребители от дефектни стоки.

Покритието обхваща и разходите за унищожаването, поправката, промяната или замяната на продукта.


WSVV LOGO
VIG
ЗА КОНТАКТ ФОРУМ ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ