VIG: БУЛСТРАД ЖИВОТ VIG Services Bulgaria DV Asset management DV Invest ПОК Доверие
CALL CENTER
0800 11 111

Отговорност на работодателя

Отговорност на работодателя
БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРАНС ГРУП изплаща застрахователно обезщетение за покриване на сумите, които Вие, в качеството си на работодател, сте отговорен да заплатите като компенсация в случай, че лице, с което сте в трудовоправни отношения, претърпи телесно увреждане или смърт, в процеса на изпълнение на трудовите си задължения.
WSVV LOGO
VIG
ЗА КОНТАКТ ФОРУМ ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ