VIG: БУЛСТРАД ЖИВОТ VIG Services Bulgaria DV Asset management DV Invest ПОК Доверие
Начало | АКТУАЛНО | Другите за нас | Булстрад става Булстрад Виена иншурънс груп
CALL CENTER
0800 11 111

Булстрад става Булстрад Виена иншурънс груп


Компанията увеличава капитала си до 21.5 млн. лв.

Застрахователно акционерно дружество Булстрад ще бъде преименувано на Застрахователно акционерно дружество Булстрад Виена иншурънс груп. Решението ще бъде взето на предстоящото редовно Общо събрание на акционерите на 15 Април 2009 година. На събранието ще бъде взето и решение за промяна капитала на компанията. Той ще бъде увеличен от 19.7 млн. лв. на 21.5 млн. лв. чрез издаване на 179 455 броя нови обикновени поименни безналични акции с право на глас с номинална стойност 10 лв. и емисионна стойност 56 лв.

Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на общото събрание. Срещу всяка придобита към края на посочения срок акция се издава едно право, като всеки 11 права дават възможност за записване на  една нова акция. Акционерите ще вземат решение и за избор на Ти Би Ай Инвест за инвестиционен посредник, който да обслужва увеличението на капитала.

Дневният ред на събранието предвижда още приемане на доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2008 г.


В. Пари бр.44 от 09.03.2009

WSVV LOGO
VIG
ЗА КОНТАКТ ФОРУМ ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ