VIG: БУЛСТРАД ЖИВОТ VIG Services Bulgaria DV Asset management DV Invest ПОК Доверие
Начало | АКТУАЛНО | Другите за нас | Булстрад увеличава капитала с 1.8 млн. лв.
CALL CENTER
0800 11 111

Булстрад увеличава капитала с 1.8 млн. лв.


Застрахователят ще търси емисионна цена от 56 лв.

Решение за увеличение на капитала с 1.8 млн. лв. са взели акционерите на ЗАД Булстрад на общото си събрание на 15 април, съобщават от застрахователя.

Капиталът ще бъде увеличен от 19.74 млн. лв. на 21.535 млн. лв. чрез издаване на 179 455 нови обикновени поименни безналични акции с право на глас с номинална стойност 10 лв. и емисионна стойност 56 лв. В момента пазарната цена на акциите на Булстрад е 41 лв.

Акционерите са гласували и за заделяне на печалбата за миналата година за резерви и промяна на наименованието на фирмата от ЗАД Булстрад на ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп.

Последната дата за сключване на сделки с акции на Булстрад на борсата, в резултат на които приобретателят има право на участие в увеличението на капитала, е 27 април.

В. Пари бр.74 от 21.04.2009
WSVV LOGO
VIG
ЗА КОНТАКТ ФОРУМ ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ