ЕКСПЕРТ „ТРАНСПОРТНО И МОРСКО ЗАСТРАХОВАНЕ“   

ОБЯВА ЗА РАБОТА

В ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“

 

ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ е компания, наложила се като символ на  доверие и професионализъм на българския застрахователен пазар. Мажоритарен акционер на Дружеството е Vienna Insurance Group – австрийска застрахователна група с над 180 годишна история и лидер в Централна и Източна Европа.

За попълване на екипа на Дирекция „Транспортно и морско застраховане“, обявяваме свободна позиция за:

 

ЕКСПЕРТ „ТРАНСПОРТНО И МОРСКО ЗАСТРАХОВАНЕ“

 

ВАШИТЕ ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

 • Разглежда претенции по застраховки Карго и Отговорност на превозвача до определен лимит;
 • При писмено уведомление за щета, извършва преценка за относимостта на събитието към покритията по застраховката и наличието на осъществен застрахователен риск и/или отговорност. При необходимост изисква обяснения, свидетелски показани, документи от компетентните органи;
 • Изготвя досие за всяка щета и заделя резерв в съответната информационна система;
 • Извършва оценка на размера на щетата и извършва преценка за основанието на претенцията според Общите условия на застраховката;
 • Изготвя мотивиран доклад за плащане, респективно – писмо за отказ

ВАШИЯТ ПРОФИЛ:

 • висше образование „Застраховане и социално дело“;
 • Английски език – писмено и говоримо. Ниво минимум В2 в съответствие с Европейската рамка за владеене на чужди езици;
 • Без изисквания за опит в областта;
 • Компютърна грамотност;
 • Личностни качества – умения за работа в екип, анализаторски способности, стремеж за усъвършенстване на професионалните знания, умения за работа с клиенти.

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

 • Работа в компания с история, традиции и отлична репутация - стабилен работодател и пазарен лидер
 • Възможност да изградите успешна кариера, като се учите от най-добрите професионалисти в областта на застраховането.

 

Ако обявата звучи интересно за Вас, моля изпратете своята автобиография и мотивационно писмо не по късно от 24.06.2019г. чрез формата за контакти на сайта.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Уведомяваме ви, че данните, които ни предоставяте са лични данни по смисъла на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита.

 
За КОМПАНИЯТА
БУЛСТРАД
е част от ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП – компания с близо 200-годишна история, в която работят над 25 000 служители в около 50 застрахователни компании в 25 държави. Независимо от позицията на отделния човек в рамките на групата, ние споделяме общи принципи, мисия и ценности на всички нива на управление и функции.

Ние сме компания, приела устойчива бизнес стратегия за привличане и задържане на клиенти, партньори и служители.

Ние Защитаваме важното – това, което е ценно за нашите клиенти, като им осигуряваме безопасност, стабилност и надеждност.

Научете повече за ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”