Застрахователна програма

Застрахователна програма "Бизнес имущество"

Застрахователната програма е предназначена за индустриални и производтвени сгради, както и за застраховане на бизнес имущество на малък и среден бизнес, като сгради, машини, съоръжения, продукция, стоки, материални запаси и др.

Застраховката предоставя възможност за покриване на следните рискове:

Имуществено застраховане

Основно покритие:

 • Пожар (включително последици от гасенето на пожара), мълния, експлозия, падане на самолет
 • Разширение: непряко попадение на мълния

Допълнителни покрития:

Наименовани рискове

 • Граждански безредици, злоумишлени действия, стачка, локаут
 • Удар от превозно средство, пушек, свръхзвукова ударна вълна
 • Изтичане от спринклерна инсталация
 • Изтичане на вода от тръбни инсталации
 • Буря, Градушка
 • Натиск от сняг, срутване на скални маси, свличане на земни маси
 • Наводнение, покачване на нивото на водата на естествени водни басейни
 • Земетресение
 • Счупване на стъкло
 • Кражба чрез взлом, вкл. вандализъм и грабеж
 • Допълнителни разходи вследствие застрахователно събитие, включително за:
  • ограничаване на размера на щетите
  • преместване и предпазване
  • събаряне и разчистване на останки
  • депониране на отпадъци

Ненаименовани рискове (Всички рискове).

- Прекъсване на деността;
- Авария на машини – щети на имущество;
- Авария на машини – прекъсване на бизнес;

Информационен документ за застрахователния продукт