Застрахователна програма Вашият дом

Застрахователна програма Вашият дом

Застраховка на апартаменти и къщи

Застрахователната програма „Вашият дом“ е нов продукт, който предлага застрахователна защита при следните рискове:

  • Пожар, земетресение, вандализъм, кражба чрез взлом, наводнение, измокряне в следствие на спукани ВиК или отоплителни тръби, гръм (мълния), експлозия, вятърна буря, проливен дъжд, градушка, снежна буря, свличане и срутване на земни маси, щети нанесени от дим, сблъсък или удар на превозно средство, тежест от естествено натрупване на сняг и лед, и други, изброени съгласно общите условия на програмата.

Примерни нива на защита в случай на застрахователно събитие:

 

НИВО НА ПОКРИТИЕ

Пакет 1

Пакет 2

Пакет 3

Застрахователна сума в BGN

Застрахователна сума в BGN

Застрахователна сума в BGN

 

 

 

 

1. Жилище (Апартамент или къща):

40 000

100 000

150 000

2. Обзавеждане:

 

 

 

Пожар и природни бедствия

3 000

5 000

10 000

Кражба чрез взлом

0

1 500

3 000

3. Гражданска отговорност към трети лица

0

0

500

 

 

 

 

 

Клиентите ни имат възможност да определят друга застрахователна сума, съответстваща на реалната цена на тяхнотото жилище и да изберат сами нужните покрития с помощта на обслужващия ги банков служител, както и да изберат разсрочено плащане без оскъпяване и директен дебит от сметката си в банката.