Застрахователна програма Вашият дом (за клиенти на ОББ)

Застрахователна програма Вашият дом (за клиенти на ОББ)

Застрахователна програма „Вашият дом“

Застраховката осигурява на клиенти с открита сметка в ОББ или кредитна карта от банката спокойствие при настъпване на рисковете: 

  • Пожар, земетресение, вандализъм, наводнение, кражба чрез взлом, гръм (мълния), експлозия, вятърна буря, градушка, снежна буря, свличане и срутване на земни маси, щети нанесени от дим, сблъсък или удар на превозно средство, тежест от естествено натрупване на сняг и лед;
  • Други, съгласно общите условия по полицата.

Премията по полицaта се събира годишно или месечно, без оскъпяване, от посочената от клиента банкова сметка или кредитна карта.