Често задавани въпроси

Често задавани въпроси

Тази застраховка дава възможност на клиентите да изградят по свой начин защитата на имуществото, което искат да застраховат. Застраховката дава правото на избор на клиента да избере за каква сума да застрахова своето Жилище Заедно или поотделно с обзавеждането в него. Вие можете да застраховате както цялото жилище, така и само домашното си имущество и/ или гражданска отговорност към трети лица.

В случай, че бъде увредено или погине вашето имущество (Жилище/ Домашно имущество) в резултат на настъпване на застрахователно събитие, ние ще Ви обезщетим за съответната загуба или вреда, до размера на избрания от Вас лимит. Покрити рискове по тази застраховка са: пожар; гръм (мълния); експлозия; падане и блъскане на летателно тяло; наводнение; измокряне вследствие на спукване на водопроводни, канализационни и отоплителни тръби; вятърна буря; градушка; падане на дървета, стълбове и други обекти, които не са част от увредения застрахован обект и които не са част от същия клас обекти; тежест от естествено натрупване на сняг и лед; свличане и срутване на земни маси; щети, нанесени от дим; земетресение; вандализъм. Гражданска отговорност към трети лица, каржба чрез взлом на домашното имущество и др. изброени в общите условия по полицата.

Препоръчваме Ви, водещи при избора на покритие или лимит, да бъдат сумата, която най-добре отговаря на (действителната) пазарната стойност на жилището Ви и адекватен максимален лимит на покритие на домашното имущество/ обзавеждането му. Уникалното при тази застраховка е, че Вие винаги можете да съобразите Вашия избор и с цената, която желаете да заплатите за застраховката.

Ако вече имате имуществена застраховка, било то индивидуална или в полза на банка, нашия съвет е да се уверите дали това което тя покрива отговаря напълно на Вашите нужди. Например, ако имате застраховка само на Вашето жилище, може да направите прекрасно допълнение към нея, като застраховате домашното си имущество срещу пожар, природни бедствия и кражба чрез взлом.

Вие можете да изберете само това покритие от което смятате, че имате нужда.

Бихте могли да застраховате жилището например на Ваш роднина и да заплащате вноските по застрахователната премия. Всички евентуални обезщетения ще бъдат изплащани на собственика на Жилището, посочен в полицата.

Можете, като ни пишете, използвайки  формата за контакт с нас в секция „Контакти“ на www.novains.bg като посочите валиден имейл адрес, деклариран при сключване на полицата или ни информирате писмено за Вашето решение в клон на ОББ АД.

Независимо, че може да заплатите застрахователната премия през кредитна карта, тази сума е освободена от олихвяване и не подлежи на допълнителни такси, съгласно общите условия по кредитната Ви карта.

Бихте могли да попълните формуляра за уведомление за настъпване на застрахователно събитие, който е на разположение за сваляне на интернет сайта на Застрахователя и да го изпратите на отдел „Обработване на застрахователни претенции”, използвайки  формата за контакт с нас в секция „Контакти“ на www.novains.bg или да го получите и попълните в клон на ОББ АД.

Както и всяка друга застраховка и нашата има някои стандартни изключения, с които Вие може да се запознаете в Общите условия на застраховката, част изключения. При покритието на Домашното имущество, например, Изключено Домашно имущество са:

 • Пари, независимо от валутата;
 • Скъпоценни камъни, бижута;
 • Произведения на изкуството;
 • Часовници;
 • Дрехи и обувки;
 • Документи от всякакъв вид;
 • Имущество на открити тераси, балкони, мазета и тавани.

Изключени Рискове са:

 • Война, гражданска война;
 • Радиация;
 • Плесен и мухъл;
 • Овехтяване и амортизация;
 • И други, съгласно общите условия по застраховката.

За доказване на настъпилото събитие, при пожар трябва незабавно да уведомите Пожарната, при Кражба чрез взлом Полицията и да предоставите надлежни документи.

Също така, има и много начини и форми на доказване на собствеността на вещите и предметите, които са били обект на кражба. Примери за това могат да бъдат касова бележка с гаранционна карта, договор за покупко-продажба, фактура, в допълнение и  извлечение от кредитна карта или сметка и др.

За улеснение на клиентите този специален застрахователен продукт е разработен, така, че плащането на месечните премии да става по най- достъпния и лесен начин, а именно чрез дебитиране на посочените от Вас сметки в ОББ. Този начин на плащане , Ви гарантира непрекъснатост на застрахователното Ви покритие дори ако сключите застраховката на месечни вноски.

Ако не сте намерили Вашия въпрос в публикуваните по-горе, моля, задайте ни въпрос за този продукт, използвайки контактната форма на сайта и ние ще Ви отговорим своевременно.

Задайте въпрос за този продукт