Имам друга застраховка Имущество?

Имам друга застраховка Имущество?

Ако вече имате имуществена застраховка, било то индивидуална или в полза на банка, нашия съвет е да се уверите дали това което тя покрива отговаря напълно на Вашите нужди. Например, ако имате застраховка само на Вашето жилище, може да направите прекрасно допълнение към нея, като застраховате домашното си имущество срещу пожар, природни бедствия и кражба чрез взлом.