Какви са изключенията по Полицата? Кога не бих получил обезщетение?

Какви са изключенията по Полицата? Кога не бих получил обезщетение?

Както и всяка друга застраховка и нашата има някои стандартни изключения, с които Вие може да се запознаете в Общите условия на застраховката, част изключения. При покритието на Домашното имущество, например, Изключено Домашно имущество са:

 • Пари, независимо от валутата;
 • Скъпоценни камъни, бижута;
 • Произведения на изкуството;
 • Часовници;
 • Дрехи и обувки;
 • Документи от всякакъв вид;
 • Имущество на открити тераси, балкони, мазета и тавани.

Изключени Рискове са:

 • Война, гражданска война;
 • Радиация;
 • Плесен и мухъл;
 • Овехтяване и амортизация;
 • И други, съгласно общите условия по застраховката.