Как и къде мога да предявя иск за възстановяване на щетите?

Как и къде мога да предявя иск за възстановяване на щетите?

Бихте могли да попълните формуляра за уведомление за настъпване на застрахователно събитие, който е на разположение за сваляне на интернет сайта на Застрахователя и да го изпратите на отдел „Обработване на застрахователни претенции”, използвайки  формата за контакт с нас в секция „Контакти“ на www.novains.bg или да го получите и попълните в клон на ОББ АД.