Как ще докажа, че домашното ми имуществото е претърпяло застрахователно събитие (Кражба чрез взлом), без Вие да имате предварителна информация за вещите и предметите в дома ми?

Как ще докажа, че домашното ми имуществото е претърпяло застрахователно събитие (Кражба чрез взлом), без Вие да имате предварителна информация за вещите и предметите в дома ми?

За доказване на настъпилото събитие, при пожар трябва незабавно да уведомите Пожарната, при Кражба чрез взлом Полицията и да предоставите надлежни документи.

Също така, има и много начини и форми на доказване на собствеността на вещите и предметите, които са били обект на кражба. Примери за това могат да бъдат касова бележка с гаранционна карта, договор за покупко-продажба, фактура, в допълнение и  извлечение от кредитна карта или сметка и др.