Мога ли да застраховам жилището в полза на трето лице (близък роднина)?

Мога ли да застраховам жилището в полза на трето лице (близък роднина)?

Бихте могли да застраховате жилището например на Ваш роднина и да заплащате вноските по застрахователната премия. Всички евентуални обезщетения ще бъдат изплащани на собственика на Жилището, посочен в полицата.