Може ли премията да се плаща по различен начин, освен чрез банкова сметка или кредитна карта?

Може ли премията да се плаща по различен начин, освен чрез банкова сметка или кредитна карта?

За улеснение на клиентите този специален застрахователен продукт е разработен, така, че плащането на месечните премии да става по най- достъпния и лесен начин, а именно чрез дебитиране на посочените от Вас сметки в ОББ. Този начин на плащане , Ви гарантира непрекъснатост на застрахователното Ви покритие дори ако сключите застраховката на месечни вноски.