Начислява ли се лихва върху премията когато премията е разсрочена?

Начислява ли се лихва върху премията когато премията е разсрочена?

Независимо, че може да заплатите застрахователната премия през кредитна карта, тази сума е освободена от олихвяване и не подлежи на допълнителни такси, съгласно общите условия по кредитната Ви карта.