Как ще докажа, че обзавеждането ми е претърпяло застрахователно събитие (Кражба чрез взлом), без Застрахователя да има предварителна информация за вещите и предметите в дома ми?

Как ще докажа, че обзавеждането ми е претърпяло застрахователно събитие (Кражба чрез взлом), без Застрахователя да има предварителна информация за вещите и предметите в дома ми?

За доказване на настъпилото събитие, при пожар трябва незабавно да уведомите пожарната, при кражба чрез взлом – полицията, които издават надлежни документи. За доказване на собствеността на вещите и предметите, които са били обект на кражба, могат да бъдат използвани касова бележка и гаранционна карта, договор за покупко-продажба, фактура, извлечение от кредитна карта или сметка.