Кои рискове се покриват?

Кои рискове се покриват?

Пожар, земетресение, вандализъм, наводнение, измокряне вследствие на спукани ВиК или отоплителни тръби, гръм (мълния), експлозия, вятърна буря, проливен дъжд, градушка, снежна буря, свличане и срутване на земни маси, щети нанесени от дим, сблъсък или удар на превозно средство, тежест от естествено натрупване на сняг и лед и други, изброени съгласно Общите условия.