Мога ли да застраховам жилището на друго лице?

Мога ли да застраховам жилището на друго лице?

Бихте могли да застраховате жилището на Ваш приятел или роднина и да заплащате вноските по застрахователната премия. Всички евентуални обезщетения ще бъдат изплащани на собственика на имота. Също така, може да застраховате и в полза на Банка Пиреос България АД, когато недвижимият имот е обезпечение по кредит.