Начислява ли се лихва / има ли оскъпяване при разсрочване на премията?

Начислява ли се лихва / има ли оскъпяване при разсрочване на премията?

Не, освен ако премията не е платена за сметка на Овърдрафт.