Не са обект на застраховката:

Не са обект на застраховката:

Пари, бижута, ценности, козметика, дрехи, обувки, музикални инструменти, картини, произведения на изкуството, документи, МПС, велосипеди, вещи помещаващи се в мазета, тавани, тераси, общи помещения или оставени на открито и други, изброени съгласно Общите Условия. Не се застраховат сгради с паянтови и дървени конструкции.