Как се събира застрахователната премия по полицата?

Как се събира застрахователната премия по полицата?

Застрахователната премия се събира заедно с месечната вноска по ипотечния кредит.