Кои са изключените рискове по полицата?

Кои са изключените рискове по полицата?

Както и всяка друга застраховка, и нашата има някои стандартни изключения, с които Вие може да се запознаете в Общите условия на застраховката, част IV. Основни изключения и част V. Допълнителни изключения. Например, Застраховката не покрива кражба без да наличие на взлом, щети причинени при необитаемост на имот за повече от 60 дни, вреди, загуби или разходи от каквото и да било естество на Движимо имущество, освен на Мултимедийна техника, при условията на т.2 от Раздел ІІ от Общите условия на застраховката.

Изключени Рискове са загуби или вреди, причинени от или в резултат на:

  • Плесен и мухъл;
  • Грешки в проектирането или строителството;
  • Овехтяване и амортизация, износване, корозия, ръжда;
  • Умишлени действия на застрахования собственик или негов роднина;
  • Какъвто и да било материал за ядрени оръжия;
  • Йонизираща радиация или замърсяване с радиоактивност от ядрено гориво или ядрени отпадъци;
  • Организирано противопоставяне с използване на оръжие, независимо дали е обявена война или не, или каквито и да е военни действия;
  • Какъвто и да било акт на тероризъм;
  • Конфискация, отчуждаване, национализация, реквизиция, принудително изземване или унищожаване или увреждане на имущество с акт на правителството de jure или de facto;
  • И други, съгласно общите условия по застраховката.