Лиане Хирнер, главен финансов директор на VIG, е утвърдена от EIOPA като член в Групата на участниците в сектора на застраховането и презастраховането (IRSG)   

9 юли 2020, 16:34

Надзорният съвет на EIOPA утвърди четиригодишен мандат за Лиане Хирнер, финансов директор на Виена Иншурънс Груп (Wiener Versicherung Gruppe), в Групата на участниците в сектора на застраховането и презастраховането (IRSG)

Лиане Хирнер остава единствен представител от Австрия между 30-те члена на комитета. Като член от страна на бизнеса, тя представлява интересите на застрахователната индустрия чрез участие в решенията, които Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) взема относно планирани регулаторни изисквания и мерки в застраховането.

IRSG e Група на участниците към структурата на EIOPA, която предоставя становища и консултира европейския орган по всички въпроси, свързани с неговите задачи. IRSG предоставя консултации относно мерките при регулаторните и техническите стандарти, тяхното приложение, както и във връзка с насоки и препоръки на органа, които не се отнасят до конкретни финансови институции.

Друга задача на IRSG е да сигнализира EIOPA, когато се констатира непоследователно прилагане на европейското законодателство или надзорните практики в различни страни членки на ЕС.


Вижте още Новини

 
 
За КОМПАНИЯТА
БУЛСТРАД
е част от ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП – компания с близо 200-годишна история, в която работят над 25 000 служители в около 50 застрахователни компании в 25 държави. Независимо от позицията на отделния човек в рамките на групата, ние споделяме общи принципи, мисия и ценности на всички нива на управление и функции.

Ние сме компания, приела устойчива бизнес стратегия за привличане и задържане на клиенти, партньори и служители.

Ние Защитаваме важното – това, което е ценно за нашите клиенти, като им осигуряваме безопасност, стабилност и надеждност.

Научете повече за ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”