Тримесечен консолидиран отчет на Булстрад - Q3_2017   

7 декември 2017, 16:09

Тримесечен консолидиран отчет на Булстрад - Q3_2017

Приложения:

Консолидиран финансов отчет по МСС

Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет

Форми на финансови отчети, одобрени от съответния регулаторен орган, контролиращ основната дейност на дружеството

Междинен доклад за дейността

Декларации от отговорните лица


Вижте още Новини

 
 
За КОМПАНИЯТА
БУЛСТРАД
е част от ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП – компания с близо 200-годишна история, в която работят над 25 000 служители в около 50 застрахователни компании в 25 държави. Независимо от позицията на отделния човек в рамките на групата, ние споделяме общи принципи, мисия и ценности на всички нива на управление и функции.

Ние сме компания, приела устойчива бизнес стратегия за привличане и задържане на клиенти, партньори и служители.

Ние Защитаваме важното – това, което е ценно за нашите клиенти, като им осигуряваме безопасност, стабилност и надеждност.

Научете повече за ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”