Vienna Insurance Group жъне успехи от своята стратегия за ЦИЕ Категорично подобрение на всички временни показатели за 2017 г.   

22 март 2018, 16:11

Vienna Insurance Group жъне успехи от своята стратегия за ЦИЕ Категорично подобрение на всички временни показатели за 2017 г.

  • Приходите от премиите се покачиха на около 9,4 милиарда евро (с +3,7 процента)
  • Печалбата (преди облагане с данъци) се покачи на около 443 милиона евро (с +8,8 процента)
  • Комбинираният коефициент (combined ratio) беше категорично подобрен на 96,7 процента (2016: 97,3 процента)
  • Предложените дивиденти бяха увеличени на 90 цента на акция (с +12,5 процента)
  • Успешно бяха предприети устойчиви ефективни мерки в рамките на стратегията „Agenda 2020“

Изключително позитивна междинна равносметка прави проф. Елизабет Щадлер, генерален директор на Vienna Insurance Group (VIG), при представянето на временните показатели за финансовата 2017 г. (прякото предаване на разговора с пресата може да се проследи на 22.3.2018 г. от 10 часа на тази връзка).

Информация за пресата №6/22.03.2018


Вижте още Новини

 
 
За КОМПАНИЯТА
БУЛСТРАД
е част от ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП – компания с близо 200-годишна история, в която работят над 25 000 служители в около 50 застрахователни компании в 25 държави. Независимо от позицията на отделния човек в рамките на групата, ние споделяме общи принципи, мисия и ценности на всички нива на управление и функции.

Ние сме компания, приела устойчива бизнес стратегия за привличане и задържане на клиенти, партньори и служители.

Ние Защитаваме важното – това, което е ценно за нашите клиенти, като им осигуряваме безопасност, стабилност и надеждност.

Научете повече за ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”