Уведомления за настъпили събития и претенции за изплащане на обезщетения – транспортно застраховане (Карго и Отговорност на превозвача)