Застраховка „Каско”   

Застраховка „Каско”

Булстрад застрахова автомобили от всички марки срещу пълна загуба или частична повреда, настъпили в резултат на пожар, кражба, злоумишлени действия на трети лица, природни бедствия, пътнотранспортни произшествия и други.

Булстрад изплаща застрахователно обезщетение при частични щети и пожар, включително и при кражба — в срок от 15 дни.

Булстрад подновява без изискване за оглед  на автомобила, застрахователните договори за всички продукти Каско, които се подновяват без прекъсване.

Булстрад предлага на своите клиенти, следните продукти:

 

 
За КОМПАНИЯТА
БУЛСТРАД
е част от ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП – компания с близо 200-годишна история, в която работят над 25 000 служители в около 50 застрахователни компании в 25 държави. Независимо от позицията на отделния човек в рамките на групата, ние споделяме общи принципи, мисия и ценности на всички нива на управление и функции.

Ние сме компания, приела устойчива бизнес стратегия за привличане и задържане на клиенти, партньори и служители.

Ние Защитаваме важното – това, което е ценно за нашите клиенти, като им осигуряваме безопасност, стабилност и надеждност.

Научете повече за ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”