БУЛСТРАД КАСКО ГРАДУШКА   

БУЛСТРАД КАСКО ГРАДУШКА

БУЛСТРАД Каско Градушка е продукт, предназначен за застраховане на МПС срещу пълна загуба или частична повреда, настъпили в резултат на градушка. По застраховката се обезщетяват всички вреди от градушка - счупване, натрошване или повреждане - включително и косвени щети след счупване на стъкла на МПС.

Застрахователната сума се избира от клиента и е съобразена с пазарната стойност на автомобила.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ПОКРИТИЕ обхваща следните рискове:

  • Градушка

ОБХВАТ

Покритието е валидно за територията на Република България.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ

Застрахователната премия е фиксирана (не се разсрочва на вноски) и зависи от застрахователната сума:

  • При 2000 лв. застрахователна сума премията е 30 лв.
  • При 4000 лв. застрахователна сума премията е 50 лв.

Застрахователната премия е фиксирана и се определя съгласно избраната от кандидата за застраховане застрахователна сума. Премията се заплаща еднократно.

Застрахователната сума е лимит на отговорност на Застрахователя за срока на застраховката.

 

*Застраховка БУЛСТРАД Каско Градушка може да бъде сключвана само за автомобили, притежаващи валидна полица Гражданска отговорност на автомобилистите в ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП".

ИДЗП Каско Градушка

 
За КОМПАНИЯТА
БУЛСТРАД
е част от ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП – компания с близо 200-годишна история, в която работят над 25 000 служители в около 50 застрахователни компании в 25 държави. Независимо от позицията на отделния човек в рамките на групата, ние споделяме общи принципи, мисия и ценности на всички нива на управление и функции.

Ние сме компания, приела устойчива бизнес стратегия за привличане и задържане на клиенти, партньори и служители.

Ние Защитаваме важното – това, което е ценно за нашите клиенти, като им осигуряваме безопасност, стабилност и надеждност.

Научете повече за ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”