БУЛСТРАД КАСКО СТАНДАРТ   

БУЛСТРАД КАСКО СТАНДАРТ

„Каско стандарт” е продукт с различни клаузи, който чрез комбинация от рискове осигурява оптимална защита за Вашия автомобил на конкурентна цена. В зависимост от желанията могат да се добавят допълнителни покрития и решения.

Предлага се за всички видове автомобили.

 

Тарифа по застраховка Каско Стандарт (основна)

Тарифа по застраховка Каско Стандарт (със самоучастие 150 лв.)

Тарифа по застраховка Каско Стандарт (със самоучастие 250 лв.)

 

ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ПОКРИТИЕ обхваща следните стандартни рискове:

 • Пожар, експлозия, удар от мълния;
 • Буря, ураган, градушка, наводнение, свличане или срутване на земни пластове, падащи предмети, дървета и клони, вследствие на природни бедствия;
 • Тежест при естествено натрупване на сняг, представляващо съсредоточаване на голямо тегло върху единица площ в резултат на обилен снеговалеж;
 • Падане на ледени късове или снежни маси е откъсване или свличане на големи количества сняг или на ледени късове при резки метеорологични промени;
 • Пътнотранспортно произшествие;
 • Увреждане на застрахованото МПС в паркирано състояние от друго превозно средство;
 • Увреждане на застрахованото МПС причинено от падащи предмети, летателни апарати, дървета или клони;
 • Злоумишлени действия на трети лица, изразяващи се в: надраскване, пробиване, поливане на МПС с бои или други химикали; счупване на заключващи устройства, антена, стъкла, вътрешно оборудване (включително и на застрахованото допълнително монтирано стационарно оборудване), огледала за обратно виждане, оригинално монтирани от завода-производител емблеми и лайсни; срязване или пробиване на гуми;
 • Кражба или Грабеж на МПС;
  • Кражба или Грабеж на допълнително монтирано стационарно оборудване в салона на МПС, срещу заплащане на допълнителна застрахователна премия;
 • Противозаконно отнемане на МПС с цел ползване;
 • Умишлен палеж и взрив.

Срещу допълнително заплащане се предлагат покритие на един или няколко от следните групи рискове:

 • Клауза „Бонус Каско” покрива всички рискове извън изрично упоменатите изключени рискове по застраховката, например щети, причинени от гризачи, животни, птици, огнестрелно оръжие и т.н.
 • Стачки, локаути и други подобни действия;
 • Ударна вълна, дължаща се на летателни средства, движещи се със звукова или свръхзвукова скорост;
 • Участие в състезания или тренировки за тях, изпитания, експерименти, проби за издръжливост и други подобни.


ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ СПЕЦИФИЧНИ ПОКРИТИЯ са както следва:

 • “Помощ на пътя” за територията на Република България и  Асистанс за чужбина
       „Помощ на пътя”  осигурява пътна помощ и пътен сервиз на място при настъпване на произшествие или при повреда за всички леки и лекотоварни автомобили и микробуси.
         Асистанс за чужбина важи за територията на държавите – членки на Международното споразумение „Зелена карта”, като предоставя възможност за осигуряване на пътна помощ, сервиз, техническа, медицинска и правна помощ и други при настъпване на застрахователни събития вследствие пътнотранспортно произшествие, механична повреда или кражба на застрахованото МПС, настъпили в чужбина.
 • Допълнително покритие механична повреда на МПС срещу допълнително заплащане
  Покрива щети вследствие на внезапно възникнала механична повреда само в: двигателя, скоростната кутия и/или водещия (задвижващ) мост на застрахованото МПС.
 • Териториален обхват на застраховката
  Покритието по застраховка БУЛСТРАД КАСКО СТАНДАРТ е валидно за територията на Република България, останалите държави - членки на Европейския съюз и за държавите извън Съюза, членки на Международното споразумение „Зелена карта” както следва: Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Княжество Андора, Босна и Херцеговина, Конфедерация Швейцария, Република Хърватия, Република Северна Македония, Кралство Норвегия, Република Сърбия, Черна гора и Република Турция.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ се предлага както следва:

 • За автомобилите до четири години от годината на производство обезщетението може да се извърши като ППС се ремонтира за сметка на ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп" в официален сервиз, с който е сключен абонаментен договор;
 • Обезщетението може да се извърши като ППС се ремонтира за сметка на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" в доверен сервиз, с който е сключен абонаментен договор;
 • На база изготвена експресна експертна оценка на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП".

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ
Застрахователната премия се заплаща еднократно или разсрочено до 4 равни вноски без завишение, в брой или по банков път в рамките на една календарна година.

КОМБИНАЦИЯ ОТ ОТСТЪПКИ

ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" предлага реална възможност за намаляване на застрахователната премия при комбинация от следните отстъпки:

 • Еднократно плащане - 5%;
 • Комбиниран продукт („Гражданска отговорност" и/или „Каско", и/или „Имущество", и/или „Отговорност на превозвача") – 5%
 • Липса на щети в предходната година - 10%;
 • Възраст на собственика от 40 до 50 години - 5%;
 • Възраст на собственика над 50 години - 10%;
 • При избор на доверен сервиз за МПС, вместо използване на правото за ползване на официален сервиз на марката - 10%;
 • При избор на обезщетяване чрез експертна оценка, вместо използване на доверен сервиз – 15%;
 • Нов клиент (или новозастраховано ППС) - 5%;

АВАНСОВ БОНУС
За липса на щети авансово преди да започне да тече срока на застраховката - 15% отстъпка.
Авансовият бонус следва да бъде възстановен само при завеждане на претенция за изплащане на застрахователно събитие в срока на действие на застраховката, като е ограничено комбинираното с други отстъпки.

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗБОР НА САМОУЧАСТИЕ

 • В размер на 150 лева от всяка щета – отстъпка до -12 % от стандартната тарифа
 • В размер на 250 лева от всяка щета - отстъпка до -15 % от стандартната тарифа

ИДЗП Каско Стандарт

 
За КОМПАНИЯТА
БУЛСТРАД
е част от ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП – компания с близо 200-годишна история, в която работят над 25 000 служители в около 50 застрахователни компании в 25 държави. Независимо от позицията на отделния човек в рамките на групата, ние споделяме общи принципи, мисия и ценности на всички нива на управление и функции.

Ние сме компания, приела устойчива бизнес стратегия за привличане и задържане на клиенти, партньори и служители.

Ние Защитаваме важното – това, което е ценно за нашите клиенти, като им осигуряваме безопасност, стабилност и надеждност.

Научете повече за ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”