Комбинирана застрахователна полица “ВСИЧКИ РИСКОВЕ: ИМУЩЕСТВЕНИ ВРЕДИ И ПРЕКЪСВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА”   

Комбинирана застрахователна полица “ВСИЧКИ РИСКОВЕ: ИМУЩЕСТВЕНИ ВРЕДИ И ПРЕКЪСВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА”

Полицата е алтернативен вариант за застраховане на сгради, машини, съоръжения, продукция, стоки, материални запаси и др.

Застраховката предоставя възможност за покриване на следните рискове:

Част A. Имуществено застраховане

2. Основно покритие:

 • Пожар (включително последици от гасенето на пожара), мълния, експлозия, падане на самолет
 • Разширение: непряко попадение на мълния

Допълнителни покрития:

2. Наименовани рискове

 • Граждански безредици, злоумишлени действия, стачка, локаут
 • Удар от превозно средство, пушек, свръхзвукова ударна вълна
 • Изтичане от спринклерна инсталация
 • Изтичане на вода от тръбни инсталации
 • Буря, Градушка
 • Натиск от сняг, срутване на скални маси, свличане на земни маси
 • Наводнение, покачване на нивото на водата на естествени водни басейни
 • Земетресение
 • Счупване на стъкло
 • Кражба чрез взлом, вкл. вандализъм и грабеж
 • Допълнителни разходи вследствие застрахователно събитие, включително за:
  • ограничаване на размера на щетите
  • преместване и предпазване
  • събаряне и разчистване на останки
  • депониране на отпадъци

3. Ненаименовани рискове (Всички рискове).

ЧАСТ Б. ПРЕКЪСВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА
ЧАСТ Г. АВАРИЯ НА МАШИНИ – ЩЕТИ НА ИМУЩЕСТВО
ЧАСТ Д. АВАРИЯ НА МАШИНИ – ПРЕКЪСВАНЕ НА БИЗНЕС

ИДЗП КЗП Имущества - Всички рискове

 
За КОМПАНИЯТА
БУЛСТРАД
е част от ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП – компания с близо 200-годишна история, в която работят над 25 000 служители в около 50 застрахователни компании в 25 държави. Независимо от позицията на отделния човек в рамките на групата, ние споделяме общи принципи, мисия и ценности на всички нива на управление и функции.

Ние сме компания, приела устойчива бизнес стратегия за привличане и задържане на клиенти, партньори и служители.

Ние Защитаваме важното – това, което е ценно за нашите клиенти, като им осигуряваме безопасност, стабилност и надеждност.

Научете повече за ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”