Ползватели на кабелна телевизия и/или интернет   

Ползватели на кабелна телевизия и/или интернет

По условията на тази застрахователна полица могат да бъдат застраховани телевизионни приемници и/или стационарни компютърни конфигурации (напълно изправни и функционално годни).

ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП покрива рисковете от пожар, пряко или непряко попадение на мълния, късо съединение, токов удар, индукция от електрически ток или свръхнапрежение по преносната мрежа, злоумишлени действия на трети лица (вандализъм), кражба чрез  взлом или грабеж.

ИДЗП Ползватели на кабелна ТВ и Интернет

 
За КОМПАНИЯТА
БУЛСТРАД
е част от ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП – компания с близо 200-годишна история, в която работят над 25 000 служители в около 50 застрахователни компании в 25 държави. Независимо от позицията на отделния човек в рамките на групата, ние споделяме общи принципи, мисия и ценности на всички нива на управление и функции.

Ние сме компания, приела устойчива бизнес стратегия за привличане и задържане на клиенти, партньори и служители.

Ние Защитаваме важното – това, което е ценно за нашите клиенти, като им осигуряваме безопасност, стабилност и надеждност.

Научете повече за ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”