Злополука и помощ при нещастен случай в планината   

Злополука и помощ при нещастен случай в планината

Застраховката е предназначена за туристи, алпинисти и скиори, като полицата може да се сключи в три варианта – индивидуална, семейна и групова.

По условията на застрахователната полица се покриват следните рискове:

  • Смърт или трайна загуба на трудоспособност вследствие на злополука;
  • Медицински разходи /включително разходи за болничен престой/, но за не повече от 30 дни от датата на злополуката;
  • Разходи за издирване, спасяване и транспортиране до най-близкото болнично заведение вследствие злополука.

Покритието по полицата е валидно за територията на Република България, освен ако не е уговорено друго и е платена допълнителна застрахователна премия.

ИДЗП Злополука и помощ в планината

 
За КОМПАНИЯТА
БУЛСТРАД
е част от ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП – компания с близо 200-годишна история, в която работят над 25 000 служители в около 50 застрахователни компании в 25 държави. Независимо от позицията на отделния човек в рамките на групата, ние споделяме общи принципи, мисия и ценности на всички нива на управление и функции.

Ние сме компания, приела устойчива бизнес стратегия за привличане и задържане на клиенти, партньори и служители.

Ние Защитаваме важното – това, което е ценно за нашите клиенти, като им осигуряваме безопасност, стабилност и надеждност.

Научете повече за ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”