Злополука и помощ при нещастен случай в планината

Злополука и помощ при нещастен случай в планината

Застраховката е предназначена за туристи, алпинисти и скиори, като полицата може да се сключи в три варианта – индивидуална, семейна и групова.

По условията на застрахователната полица се покриват следните рискове:

  • Смърт или трайна загуба на трудоспособност вследствие на злополука;
  • Медицински разходи /включително разходи за болничен престой/, но за не повече от 30 дни от датата на злополуката;
  • Разходи за издирване, спасяване и транспортиране до най-близкото болнично заведение вследствие злополука.

Покритието по полицата е валидно за територията на Република България, освен ако не е уговорено друго и е платена допълнителна застрахователна премия.

ИДЗП Злополука и помощ в планината