БУЛСТРАД БОНУС ТРАВЕЛ   

БУЛСТРАД БОНУС ТРАВЕЛ

Застраховка за български и чуждестранни граждани, пътуващи в чужбина, за направените от тях в спешни случаи и пo медицинско предписание, разноски за ЗЛОПОЛУКА u ВНЕЗАПНО ЗАБОЛЯВАНЕ.

Предназначена е за:

 • Туристически  и бизнес пътувания  – за лица на възраст до 75 г.
 • Работа и обучение в чужбина (стаж, бригада, сезонна работа, международни шофьори) – за лица на възраст до 63 г.

Застраховката може да се сключи за срок до една година, при условие, че еднократният престой в чужбина не надвишава 92 последователни дни.

Валидна е за чужбина:

 • за Европа или 
 • за целия свят.

Застрахователят осигурява помощ на Застрахования посредством компанията GLOBAL SERVICES BULGARIA JSC след контакт на тел. +359 2 8197 197Обслужването e на английски, немски или руски език. 

Застрахователни покрития

Медицински разноски при пътуване в чужбина

 • Медицински, хирургични, фармацевтични и болнични разноски
 • Разноските за болнично лечение дo 15 дни
 • Разходи за медицински транспорт u репатриране
 • Репатриране на тленни останки 
  Отговорността на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ  е дo размера на избрания от клиента застрахователен лимит.
  За застрахователни събития, настъпили на територията на САЩ и Канада, застрахованият покрива за собствена сметка 100 евро от общия размер на извършените медицински разходи
 • Спешно зъболечение  –  разноски до 250 евро
 • Адвокатска защита  - разноски до 900 евро.                                                  

 Злополука за чужбина

 • трайно намалена работоспособност
 • смърт в резултат на злополука.

Изплаща се застрахователно обезщетение до размера на застрахователната сума, посочена в полицата.

Застрахователната сума и за двете групи рискове е по избор на клиента - от 4 000 евро до 30 000 евро. 

При избор на двете покрития клиентите получават намаление 50% от цената за застраховка „Злополука за чужбина".

ИДЗП Бонус травел - за лица на възраст до 75 години, пътуващи в чужбина

ИДЗП Бонус травел - за лица на възраст до 63 години, които работят или учат в чужбина

 
За КОМПАНИЯТА
БУЛСТРАД
е част от ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП – компания с близо 200-годишна история, в която работят над 25 000 служители в около 50 застрахователни компании в 25 държави. Независимо от позицията на отделния човек в рамките на групата, ние споделяме общи принципи, мисия и ценности на всички нива на управление и функции.

Ние сме компания, приела устойчива бизнес стратегия за привличане и задържане на клиенти, партньори и служители.

Ние Защитаваме важното – това, което е ценно за нашите клиенти, като им осигуряваме безопасност, стабилност и надеждност.

Научете повече за ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”