Помощ при пътуване в чужбина   

Помощ при пътуване в чужбина

Застраховката се предлага за туристически и бизнес пътувания за лица не по-възрастни от 75 години.

Асистанс компанията AXA Assistance Deutschland GmbH, МЮНХЕН (+49 89) 50 07 01 57, разполага с центрове с денонощно дежурство за оказване на спешна помощ. Обслужването е на английски, немски или руски език.

Застрахователни покрития  

ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” обезщетява застрахованите си клиенти за извършените от тях разходи за:

  • медицинско обслужване в случай на злополука или  внезапно заболяване, до размера на избраната застрахователна сума. В случай на заболяване разходите за амбулаторно лечение се покриват с абсолютно самоучастие от 30 евро за всяка щета.
  • спешно зъболечение с лимит до 350 Евро.
  • болнично лечение на застрахованото лице в най-близката болница 
  • репатриране до Република България, включително и със санитарен самолет;
  • репатриране в случай на смърт;
  • организиране и заплащане на адвокатска защита (до 900 Евро) в случаите, когато Застрахованият е подложен на съдебно преследване за гражданска отговорност съгласно законодателството на страната, в която той пребивава.

Застрахователната сума/Лимит на отговорност се избира от клиента от 4 варианта:

  • 4 000 евро,
  • 10 000 евро,
  • 15 000 евро,
  • 30 000 евро.

ИДЗП Помощ при пътуване в чужбина

 
За КОМПАНИЯТА
БУЛСТРАД
е част от ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП – компания с близо 200-годишна история, в която работят над 25 000 служители в около 50 застрахователни компании в 25 държави. Независимо от позицията на отделния човек в рамките на групата, ние споделяме общи принципи, мисия и ценности на всички нива на управление и функции.

Ние сме компания, приела устойчива бизнес стратегия за привличане и задържане на клиенти, партньори и служители.

Ние Защитаваме важното – това, което е ценно за нашите клиенти, като им осигуряваме безопасност, стабилност и надеждност.

Научете повече за ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”