Плавателни съдове   

Плавателни съдове

Още със създаването си ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” застрахова рисковете, свързани с българското корабоплаване и понастоящем има водеща роля, богат опит и традиции в морското застраховане.

Този вид застраховка се регламентира, както с „Общи условия за застраховане на плавателни съдове” на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”, така и с английските Institute Time Clauses Hulls — Time 1.11.95 г.

Обекти на застраховане са плавателни съдове от всякакъв тип, включително плаващи докове и платформи, по време на строеж, изпитания и предимно при експлоатация.

Застрахователните покрития са по избор на клиента и се отнасят за „Каско пълна и/или частична загуба”, „Отговорност при сблъскване”, „Обща авария и спасяване”,  „Война и стачки” и други.

Освен търговски кораби, се застраховат и малки плавателни съдове за развлечение, в това число и луксозни яхти. Техните застраховки се регулират с „Общи условия за застраховка на малки плавателни съове” и английските Institute Yacht Clauses 1.11.85. П окритията са разнообразни и обхващат „Каско разширено покритие”, „Каско минимално покритие”, „Гражданска отговорност”, „Злополука на местата”, „Превоз на плавателен съд” и други.   

За контакти: marine@bulstrad.bg

 
За КОМПАНИЯТА
БУЛСТРАД
е част от ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП – компания с близо 200-годишна история, в която работят над 25 000 служители в около 50 застрахователни компании в 25 държави. Независимо от позицията на отделния човек в рамките на групата, ние споделяме общи принципи, мисия и ценности на всички нива на управление и функции.

Ние сме компания, приела устойчива бизнес стратегия за привличане и задържане на клиенти, партньори и служители.

Ние Защитаваме важното – това, което е ценно за нашите клиенти, като им осигуряваме безопасност, стабилност и надеждност.

Научете повече за ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”