Какви Асистанс услуги предлагаме към застраховки Каско и ГО?   

По застраховка Каско за територията на Република България:

  • Безплатна карта серия Е за всички леки и регистрирани като N1 автомобили за пътна помощ в случай на застрахователно събитие.
  • Срещу допълнително заплащане, предлагаме карта серия А, в случай на пътна помощ при застрахователно събитие, техническа повреда и експлоатация на автомобила.
  • Безплатна карта серия Т за всички ППС над 3,5 тона общо тегло за пътна помощ в случай на застрахователно събитие.

Предлагаме безплатен асистанс в чужбина за автомобили до 3,5 т общо тегло съгласно ОУ.

По застраховка ГО за територията на Република България:

Срещу допълнително заплащане, предлагаме карта серия Г, в случай на пътна помощ при застрахователно събитие, техническа повреда и експлоатация на автомобила.

 
За КОМПАНИЯТА
БУЛСТРАД
е част от ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП – компания с близо 200-годишна история, в която работят над 25 000 служители в около 50 застрахователни компании в 25 държави. Независимо от позицията на отделния човек в рамките на групата, ние споделяме общи принципи, мисия и ценности на всички нива на управление и функции.

Ние сме компания, приела устойчива бизнес стратегия за привличане и задържане на клиенти, партньори и служители.

Ние Защитаваме важното – това, което е ценно за нашите клиенти, като им осигуряваме безопасност, стабилност и надеждност.

Научете повече за ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”