Трябва ли да се извърши оглед на моето МПС/ППС?   

Огледът е задължителен, както при сключване на полица, така и при настъпване на застрахователно събитие.

Оглед при сключване на полица за МПС/ППС може да се извърши във всеки офис на Булстрад. Оглед при сключване не е необходим, когато се подновява полица без прекъсване на покритието. За повече информация може да се обърнете към служителите на Булстрад в офисите и агенциите на Булстрад.

Оглед при щета на МПС/ППС се извършва в ликвидационните центрове на VIG Services.

 
За КОМПАНИЯТА
БУЛСТРАД
е част от ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП – компания с близо 200-годишна история, в която работят над 25 000 служители в около 50 застрахователни компании в 25 държави. Независимо от позицията на отделния човек в рамките на групата, ние споделяме общи принципи, мисия и ценности на всички нива на управление и функции.

Ние сме компания, приела устойчива бизнес стратегия за привличане и задържане на клиенти, партньори и служители.

Ние Защитаваме важното – това, което е ценно за нашите клиенти, като им осигуряваме безопасност, стабилност и надеждност.

Научете повече за ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”