Имуществени застраховки   

Имуществени застраховки

Продуктът, предназначен за застраховка на домашно имущество, е БУЛСТРАД БОНУС ДОМ.

В наш офис или онлайн тук.

​Повече информация за това какво покрива застраховката може да намерите тук.

Информация за готовите пакети може да намерите тук.

Срокът на застраховката е една година или по-дълъг срок, договорен между страните. Можете да сключите комбинирана застрахователна полица БУЛСТРАД БОНУС ДОМ за срок до 5 години.​

Да уведомите писмено Застрахователя не по-късно от 7 (седем) дни, считано от датата на прехвърлянето.

В наш офис или онлайн тук.

Следва да информирате БУЛСТРАД. Изготвя се анекс за включване на новопридобитото имущество срещу плащане на допълнителна застрахователна премия до края на периода.

При настъпване на застрахователно събитие следва незабавно да уведомите органите на противопожарната охрана и/или полицията, и/или други компетентни органи, когато това се налага от естеството на застрахователното събитие. Едновременно с това, да известите в писмен вид БУЛСТРАД в срок до 3 (три) дни от узнаването, като запазите увреденото имущество за оглед от представители на Застрахователя и осигурите достъп до него.

Необходимите документи може да намерите тук.

 
За КОМПАНИЯТА
БУЛСТРАД
е част от ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП – компания с близо 200-годишна история, в която работят над 25 000 служители в около 50 застрахователни компании в 25 държави. Независимо от позицията на отделния човек в рамките на групата, ние споделяме общи принципи, мисия и ценности на всички нива на управление и функции.

Ние сме компания, приела устойчива бизнес стратегия за привличане и задържане на клиенти, партньори и служители.

Ние Защитаваме важното – това, което е ценно за нашите клиенти, като им осигуряваме безопасност, стабилност и надеждност.

Научете повече за ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”