Има ли възрастови ограничения?   

Могат да бъдат застраховани български и чуждестранни граждани, продължително и постоянно пребиваващи на територията на Република България, които са на възраст до 75 (седемдесет и пет) години към крайната дата на застраховката. За лица над тази възрастова граница може да се сключи застраховка при заплащане на допълнителна застрахователна премия, определена от Застрахователя.

 
За КОМПАНИЯТА
БУЛСТРАД
е част от ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП – компания с близо 200-годишна история, в която работят над 25 000 служители в около 50 застрахователни компании в 25 държави. Независимо от позицията на отделния човек в рамките на групата, ние споделяме общи принципи, мисия и ценности на всички нива на управление и функции.

Ние сме компания, приела устойчива бизнес стратегия за привличане и задържане на клиенти, партньори и служители.

Ние Защитаваме важното – това, което е ценно за нашите клиенти, като им осигуряваме безопасност, стабилност и надеждност.

Научете повече за ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”