Основната клауза по застраховката е Медицински разноски. По нея се покриват възникналите в спешни случаи, по медицинско предписание, медицински, хирургични, фармацевтични и болнични разноски, свързани с настъпването на рисковете злополука и внезапно заболяване.

Лимитите, при които да се сключи застраховката, се избират индивидуално и са в зависимост от дестинацията и срока на пътуване. В най-честите случаи, застраховката се сключва при лимити между 10 000 евро и 30 000 евро.

Допълнителни покрития са налични към застраховката и са групирани в следните клаузи:

  • „Правна помощ“
  • „Обща гражданска отговорност към трети лица“
  • „Отмяна, прекъсване или удължаване на пътуването“
  • „Забавяне, повреда, загуба или кражба на багаж и документи“
  • „Семейство“
  • „Разходи по издирване и спасяване“
  • „Допълнителни асистанс услуги“
  • „Злополука за чужбина“
 
За КОМПАНИЯТА
БУЛСТРАД
е част от ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП – компания с близо 200-годишна история, в която работят над 25 000 служители в около 50 застрахователни компании в 25 държави. Независимо от позицията на отделния човек в рамките на групата, ние споделяме общи принципи, мисия и ценности на всички нива на управление и функции.

Ние сме компания, приела устойчива бизнес стратегия за привличане и задържане на клиенти, партньори и служители.

Ние Защитаваме важното – това, което е ценно за нашите клиенти, като им осигуряваме безопасност, стабилност и надеждност.

Научете повече за ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”