Кога трябва да си направя застраховката?   

Застраховката следва да бъде сключена преди датата на пътуването.

В случай, че сте избрали клауза „Отмяна, прекъсване или удължаване на пътуването”, то тя може да бъде включена към застрахователния договор не по-късно от 5 (пет) работни дни след деня на направено частично или пълно плащане на договора за туристическо пътуване, закупуване на самолетен билет или друг транспортен билет или заплащане на хотел, като до началната дата на пътуването остават не по-малко от 48 (четиридесет и осем) часа. Дължимата премия трябва да бъде платена преди този краен срок.

 
За КОМПАНИЯТА
БУЛСТРАД
е част от ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП – компания с близо 200-годишна история, в която работят над 25 000 служители в около 50 застрахователни компании в 25 държави. Независимо от позицията на отделния човек в рамките на групата, ние споделяме общи принципи, мисия и ценности на всички нива на управление и функции.

Ние сме компания, приела устойчива бизнес стратегия за привличане и задържане на клиенти, партньори и служители.

Ние Защитаваме важното – това, което е ценно за нашите клиенти, като им осигуряваме безопасност, стабилност и надеждност.

Научете повече за ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”