Какво покрива застраховката Туристи на територията на Република България?   

Основното покритие по застраховката е смърт или трайна загуба на трудоспособност, вследствие на злополука.

Срещу заплащане на допълнителна премия от застрахования/застраховащия, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ ще обезщети застрахования за следните допълнителни покрития:

  • Медицински разноски, спасителни разноски и разходи за репатриране
  • Кражба и повреда на личен багаж и пари
  • Отмяна на пътуването,неосъществено пътуване или съкращаване срока на престоя
  • Закъснение при пристигането
  • Правни разноски
  • Гражданска отговорност за нанесени вреди на трети лица
  • Помощ при  пътуване с автомобил
  • Помощ при нещастен случай в планината
 
За КОМПАНИЯТА
БУЛСТРАД
е част от ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП – компания с близо 200-годишна история, в която работят над 25 000 служители в около 50 застрахователни компании в 25 държави. Независимо от позицията на отделния човек в рамките на групата, ние споделяме общи принципи, мисия и ценности на всички нива на управление и функции.

Ние сме компания, приела устойчива бизнес стратегия за привличане и задържане на клиенти, партньори и служители.

Ние Защитаваме важното – това, което е ценно за нашите клиенти, като им осигуряваме безопасност, стабилност и надеждност.

Научете повече за ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”