ЕКСПЕРТ СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ И ПРОДУКТОВО РАЗВИТИЕ   

ОБЯВА ЗА РАБОТА

В ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“

 

ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ е компания, наложила се като символ на  доверие и професионализъм на българския застрахователен пазар. Мажоритарен акционер на Дружеството е Vienna Insurance Group – австрийска застрахователна група с над 180 годишна история и лидер в Централна и Източна Европа.

За попълване на екипа на Дирекция „Маркетинг и връзки с обществеността“, обявяваме свободна позиция за:

 

ЕКСПЕРТ СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ И ПРОДУКТОВО РАЗВИТИЕ

 

ВАШИТЕ ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

 • Координиране процеса по планиране, създаване и проследяване на продуктови и информационни документи с участващите в процеса звена;
 • Актуализация на продажбените и маркетингови документи по продукти, по продуктови линии и привеждането им в съответствие с европейските стандарти и практики;
 • Координиране процеса за дизайн на клиентски документи и маркетингови материали по продуктови линии;
 • Участие в проекти свързани с дейността на дирекцията.

ВАШИЯТ ПРОФИЛ:

 • Завършено висше образование в сферата на „Връзки с обществеността“, „Маркетинг или друг вид комуникационна специалност“;
 • Прецизност при работа с документи;
 • Отлична професионална комуникация с клиенти и подизпълнители;
 • Перфектна компютърна грамотност;
 • Отлично владеене на английски език;
 • Желание и способност за работа в екип;
 • Отговорност, енергичност, мотивираност, самостоятелност в процеса на работа, инициативност;
 • Позитивна и креативна личност

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

 • Работа в компания с история, традиции и отлична репутация - стабилен работодател и пазарен лидер
 • Възможност да изградите успешна кариера, като се учите от най-добрите професионалисти в областта на застраховането.

 

Ако обявата звучи интересно за Вас, моля изпратете своята автобиография и мотивационно писмо не по-късно от 24.06.2019г чрез формата за контакти на сайта.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Уведомяваме ви, че данните, които ни предоставяте са лични данни по смисъла на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита.

 

 
About BULSTRAD
ZAD "BULSTRAD VIENNA INSURANCE GROUP"
was founded on 31 July 1961. Since then the company has developed all lines of insurance and reinsurance business, such as aviation and marine, in which we have a leading position on the Bulgarian insurance market; cargo and property, motor insurance, construction-and-erection risks, personal lines and others.

In 1967, the Company registered its broking company in London, EUROPEAN INSURANCE AND REINSURANCE BROKERS (EIRB).