Стажантска програма в Булстрад Виена Иншурънс Груп - стажант-застрахователи Mediators   

Стажантска програма в Булстрад Виена Иншурънс Груп

Търсим амбициозни и мотивирани, с желание да се обучават и развиват професионално, стажант-застрахователи, които да станат част от експертния ни екип.

Компанията осигурява:

 • Двумесечно практико-приложно обучение, свързано със застраховането;
 • Опит в една от най-известните в областта си международна компания;
 • Работа с професионалисти в позитивен и енергичен екип;
 • Реално кариерно развитие, плод на ангажираност и измерими резултати;
 • Непрекъснато натрупване на професионално знание и делови умения;
 • Среда, с реално действащи ценности;

Какво предлага стажът:

 • Контакт с клиента – издаване на полици;
 • Подбор и селекция на застрахователни посредници;
 • Запознаване с изискванията на дейността на застрахователните посредници /ЗК, IDD, GDPR/;
 • Изготвяне на договори със застрахователни посредници;
 • Профил на застрахователните посредници – първи стъпки в дейността, изготвяне на бизнес план, стъпки на развитие на застрахователните посредници;

Изисквания към кандидатите:

 • Студенти, следващи бакалавърски и магистърски програми по специалностите „Застраховане и социално дело”;
 • Да са в последните 2 години на своето следване или са завършили в последните 12 месеца;
 • Високият успех по време на следването е предимство;
 • Владеенето на английски език е предимство;
 • Отлично владеене на Microsoft Office;
 • Висока степен на прецизност и лична организация.

При интерес, изпратете запитване за интервю през формата за контакти на сайта.

 
About BULSTRAD
ZAD "BULSTRAD VIENNA INSURANCE GROUP"
was founded on 31 July 1961. Since then the company has developed all lines of insurance and reinsurance business, such as aviation and marine, in which we have a leading position on the Bulgarian insurance market; cargo and property, motor insurance, construction-and-erection risks, personal lines and others.

In 1967, the Company registered its broking company in London, EUROPEAN INSURANCE AND REINSURANCE BROKERS (EIRB).